a ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ4

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-08 22:45:09 收藏数:1 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ
2 ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠫᠣᠷ ᠫᠣᠷ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠳ
3 ᠬᠣᠶ᠋ᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠣᠷ ᠬᠣᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠠᠳ
4 ᠬᠣᠣᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ
5 ᠪᠤᠯᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠣᠳ ᠱᠣᠳ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ
6 ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ
7 ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠷᠠᠰ ᠢᠷᠠᠰ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠳ
8 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡ ᠡᠷᠪᠡᠰ ᠳᠡᠷᠪᠡᠰ ᠬᠡᠶ᠋ᠢᠰᠦᠭᠡᠳ
9 ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。