a ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ10

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-05-31 21:27:18 收藏数:0 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ一 ᠨᠠ‍• ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ
1 ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠨ
2 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
3 ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ  ᠲᠠᠢ
4 ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠯᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃
5《 ᠴᠢᠨᠠᠳᠤᠬᠢ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠳ᠋ᠠ
6 ᠴᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ
7 ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ
8 ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦ᠍  ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。