2 ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2024-02-11 20:37:55 收藏数:15 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
᠂ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ
᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ
᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶ᠋ᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ
᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ
᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠪᠡ ‍ᠦᠦ
᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。