ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ10

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-05-31 21:11:59 收藏数:6 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠋ — ᠨᠠ‍ · ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ
2 ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
3 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
4 ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ
5 ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠯᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
6 《 ᠴᠢᠨᠠᠲᠤᠬᠢ ᠣᠶᠣᠲᠠᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠳ᠋ᠠ
7 ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤ ᠳ᠋ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ
8 ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ
9 ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。