ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ (8)

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-01-27 19:13:02 收藏数:2 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠠᠭᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠊ᠢ ᠤᠨᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎ᠡ
2 ᠠᠨᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠊ᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ
3 ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ
4 ᠬᠣᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ
5 ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢᠬ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠲᠡᠷᠢ
6 ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠮᠡᠲᠡᠯᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ
7 ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ
8 ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡ
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。